Discuz云奇付点卡支付积分充值插件 v1.0

来源:www.hwwt.com.cn       编辑:admin
2022-08-02 18:23

Discuz云奇付点卡支付积分充值插件 v1.0功能介绍

Discuz X3.2 云奇付点卡支付积分充值插件
插件优势:
1、支持游戏点卡充值平台积分;
2、支持手机话费充值卡充值平台积分;
3、支付云奇付独享链接充值平台积分;
4、集成支付宝充值平台积分;
5、集成财付通充值平台积分;
插件特点:
1、支持游戏点卡、手机充值卡、独享链接、支付宝、财付通等多途径支付充值平台积分,满足不同平台会员需要;
2、游戏点卡、手机充值卡、独享链接不需要申请支付宝、财付通密钥也可以让平台会员用支付宝和财付通付款充值平台积分;

Discuz云奇付点卡支付积分充值插件 v1.0下载地址

Discuz云奇付点卡支付积分充值插件 v1.0

广告位810*200
相关阅读